Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno, aabot sa 100,000 manggagawa at maralitang tagalungsod ang tinatayang lumahok sa mga kilos-protesta sa iba’t ibang lunsod at bayan sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa noong Mayo Uno.

Iginiit ng malaking protesta ang panawagan para sa pagbabasura ng kontraktwalisasyon, pagpapatupad ng pambansang minimum na sahod at pagkukundena sa mga patakarang neoliberal ng rehimeng Duterte.

Malakas na itinambol ng mga manggagawa ang kampanya para sa pambansang minimum na sahod na P750 kada araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at P16,000 kada buwan para sa pampublikong sektor.

Naging matunog din ang panawagan ng mga maralitang lungsod sa pangunguna ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay para sa libreng pabahay.

Ginunita rin noong Mayo Uno ang sentenaryo ng Rebolusyong Oktubre ng Rusya, ang pinakaunang pagkakataon na naitayo ang isang sosyalistang estado sa pamumuno ng diktadurya ng proletaryado.
Sa Kamaynilaan, umabot sa 50,000 ang nagmartsa sa mga lansangan mula sa Welcome Rotonda ng Quezon City patungo sa Liwasang Bonifacio kung saan naglunsad ng isang programa bago dumiretso sa Mendiola.

Sa Davao City, 10,000 manggagawa ang nagmartsa patungo sa People’s Park upang ihain ang mga panawagan ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Duterte.

Sa iba’t ibang sentrong bayan ng Bicol sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon, aabot sa 15,000 ang lumahok sa mga pagkilos.

Sa Calamba, Laguna, umabot naman sa 10,000 manggagawa ang kumilos. Nagkaroon din ng mga protesta sa Aklan, Bacolod, Baguio, Butuan, Cagayan de Oro, Cebu, General Santos City, Iloilo, Surigao, at Tacloban.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *