Youth group Anakbayan condemns the shooting dead of peasant leader Pedro Pendagay of the Golden Valley Banana Planters Association in Compostela Valley early in the morning today, March 23.

According to the Tanggol Magsasaka human rights network, Pendagay was shot dead inside his house in Barangay Anitapan, Mabini in Compostela Valley. He is the 43rd […]

Continue Reading

Anakbayan, the national democratic mass organization of the Filipino youth, strongly condemns the reduction of the General Education (GE) program in University of the Philippines (UP) as a manifestation of intensifying neoliberal attacks on education. Last March 20, 2017, UP Diliman followed the rest of the UP system in adopting “reforms” in the university’s GE […]

Continue Reading

“The public should be vigilant against Duterte’s Martial Law threats. We should not take them lightly. The president’s repeated threats of imposing military rule show that his authoritarian ambitions are serious,” said Anakbayan National Chairperson Vencer Crisostomo.

This is the response of the progressive youth group Anakbayan to Duterte’s latest Martial Law threat in a […]

Continue Reading

Youth groups led by Anakbayan today held protest actions in major universities in Metro Manila and marched to Mendiola just outside the presidential palace in the afternoon to condemn the Duterte regime’s all-out war, bombings, killings and reign of terror against the Filipino people.

“Flatten the hills utos niya sa militar, collateral damage pasensya na […]

Continue Reading

Giving away Philippine territory to China is the height of treason, said national democratic youth group Anakbayan in response to President Rodrigo Duterte’s nonchalant declarations allowing Chinese intrusions in Panatag and Benham Rise.

“Duterte, puro ka paasa at pasakay pero sa totoo’y wala ka namang ginagawa laban sa panghihimasok ng imperyalistang China at US sa […]

Continue Reading

As Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello releases the recently signed department order on contractualization today, the youth group Anakbayan said President Duterte should be made answerable for the failure to junk the said anti-worker scheme.

“With the signing of this new order legitimizing the persistence of various contractual employment schemes, it […]

Continue Reading

Tinig Pebrero-Marso 2017

On March 14, 2017 By

Heto na ang Pebrero-Marso 2017 edisyon ng Tinig ng Kabataang Makabayan, opisyal na pahayagan ng Anakbayan!

PDF: http://www.anakbayan.org/wp-content/uploads/2017/03/Tinig-Pebrero-Marso-2017.pdf
Issuu: https://issuu.com/anakbayanphils/docs/tinig_pebrero-marso_2017
Scribd: https://www.scribd.com/document/341831283/Tinig-Pebrero-Marso-2017

Nilalaman ng pahayagan ang sumusunod:

Editoryal: Singilin at panagutin ang rehimeng Duterte! Labanan ang all-out war at pasismo! Tuluy-tuloy na protesta laban sa all-out war at pasismo ni Duterte […]

Continue Reading

Enero 1970 nang bumulusok sa lansangan ang humigit-kumulang 100,000 mga estudyante, kabataang maralita, manggagawa at magsasaka.

Kaliwa’t kanan ang mga demonstrasyon sa mga paaralan at lansangan. Binuhay ng mga makabayang tugtugin at palabas ang mga komunidad. Sa paglugmok ng bansa sa krisis dulot ng imperyalismong US, burukrata kapitalismo at pyudalismo sa kanayunan sa ilalim ng […]

Continue Reading

Mariing kinundena ng Anakbayan ang cover-up sa malaking sunog sa planta ng House Technology Industries (HTI) sa loob ng Cavite Export Processing Zone (CEPZ) noong Pebrero 1 na binansagan na bilang pinakamalubhang trahedya sa pagawaan sa kasaysayan.

Sa kabila ng pag-amin ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA), Department of Labor and Employment (DOLE), lokal na […]

Continue Reading

Sa harap ng tumitinding pasismo ng rehimeng Duterte, at mga pagtatangka ng mga nagtutunggaling paksyon ng naghaharing uri na baluktutin at angkinin ang kasaysayan ng paglaban sa diktadurya, mahalaga ang paggunita sa pag-aalsang EDSA o People Power noong 1986.

Ang pag-aalsa sa EDSA ay kulminasyon ng pakikibaka ng mamamayan laban sa diktadurang US-Marcos na nagsimula […]

Continue Reading

Dapat ilantad, singilin at tuligsain ng bayan ang rehimeng Duterte sa mga napakong pangako nito sa mamamayan. Dapat itong panagutin sa todo largang digma at pasismo, kaakibat ng anti-demokratiko at hibang na giyera kontra-droga na naghahasik ng lagim at pumaslang sa libo-libong maralita.

Matapos ang higit sa anim na buwan sa poder, mabilis na nalalantad […]

Continue Reading

Tuluy-tuloy ang mga protesta laban sa all-out war, pasismo, at mga napapakong pangako ng rehimeng Duterte nitong nakaraang dalawang buwan.

Inilunsad ang pambansang walkout ng mga mag-aaral at kabataan noong Enero 27 at Pebrero 23 at martsa patungong Mendiola sa ika-106 na Pandaigdigang Araw ng Manggagawang Kababaihan noong Marso 8. Araw din ng protesta ang […]

Continue Reading