Anakbayan, the 20,000 strong national democratic youth organization with chapters among students, youth workers, farmers, and national minorities, and young professionals, strongly condemns the refusal of President Rodrigo Duterte to fulfill his campaign promise of junking contractualization.

“Sinisingil si Duterte ng mga kabataan at manggagawa sa kanyang kabiguang ibasura ang kontraktwalisasyon matapos ang halos 7 […]

Continue Reading