Giving away Philippine territory to China is the height of treason, said national democratic youth group Anakbayan in response to President Rodrigo Duterte’s nonchalant declarations allowing Chinese intrusions in Panatag and Benham Rise.

“Duterte, puro ka paasa at pasakay pero sa totoo’y wala ka namang ginagawa laban sa panghihimasok ng imperyalistang China at US sa […]

Continue Reading