Continue Reading

Ang Anakbayan ay ang komprehensibong pambansa demokratikong pangmasang organisasyon ng mga kabataang Pilipino. Ito ay naglalayong pagbuklurin ang mga kabataang estudyante, propesyunal, hindi nakakapag-aral, moro, migrante, taong simbahan mala-manggagawa, manggagawa at magsasaka upang isulong at kamtin ang tunay na kalayaan at demokrasya na may sosyalistang perspektiba.

Sa tunay na diwa ng paglilingkod sa sambayanan, binuo […]

Continue Reading