Isulong ang rebolusyunaryong tradisyon ng Katipunan at Kabataang Makabayan! Ipagpatuloy ang ‘di tapos na laban para sa pambansang demokrasya’t kalayaan!

Mensahe para sa ika-13 taong anibersaryo ng Anakbayan
Pambansang Komiteng Tagapagpaganap
30 Nobyembre 2011

Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang rebolusyunaryong tradisyon, militansya at katapangan ng mga kabataang Pilipino. Simula’t sapul, inspirado at tinatanglawan […]

Continue Reading