(I-download ang kopya dito)

PARA SA: Lahat ng Balangay ng ANAKBAYAN sa Sentrong Punong Lungsod

MULA SA: Pambansang Komiteng Tagapagpaganap  ANAKBAYAN

HINGGIL SA: All Leaders’ Meeting at Workshop (11-12 Enero 2014)

Mainit na pagbati!

Sa pagbubukas ng bagong taon, determinado ang ating organisasyon na pamunuan ang mga  kabataan upang malakas na mag-ambag […]

Continue Reading

Anakbayan National Situationer and Comprehensive Memo

Continue Reading

Ipagbunyi ang ika-14 anibersaryo ng Anakbayan!

Nobyembre 30, 2012

Mensahe ng Pambansang Komiteng Tagapaganap sa Ika-14 anibersaryo ng Anakbayan

Pinakamataas na pagpupugay ang ating ipinaaabot sa lahat ng mga kasapi at lider ng Anakbayan sa lahat ng mga balangay nito sa buong bansa at maging sa ibayong dagat sa okasyon ng ating ika-14 anibersaryo.

Lubos […]

Continue Reading

I-click lamang ang pangalan ng gustong i-download na dokumento.

Oryentasyon ng Anakbayan

Hinggil sa Pagbubuo ng Malalaki at Malalamang Balangay at AOM Teams ng Anakbayan

Kampanya at Pakikibakang Masa

Oryentasyon sa Pambansa Demokratikong Paaralan

Mensahe ni Prof. Jose Ma. Sison sa ika-6 na Kongreso ng Anakbayan

 

Continue Reading

ANAKBAYAN Orientation

On June 4, 2011 By

WHAT IS ANAKBAYAN?

Anakbayan is a comprehensive National Democratic mass organization of the Filipino youth that aims to arouse, organize and mobilize youth for national democracy with a socialist perspective.

It unites youth workers, farmers, urban poor, students, professionals, women, migrants, Moro and other national minorities to contribute to the advancement and success of the […]

Continue Reading

ROLE OF THE YOUTH AND TASKS OF ANAKBAYAN IN THE NATIONAL DEMOCRATIC STRUGGLE

Translation of the Pilipino original 

By Prof. Jose Maria Sison

Founding Chairperson

Kabataang Makabayan

15 May 2011

 

I am delighted to express my solidarity with the leadership and membership of Anakbayan. In spirit, I am with […]

Continue Reading