ed cartoonDapat puspusang labanan ang pagpapataw ng rehimeng Duterte ng Batas Militar sa Mindanao at banta pang palawakin ito sa buong bansa. Ang Martial Law ay panibagong atake sa demokratikong karapatan, kalayaang sibil at pakikibaka ng mamamayan.

Ginamit ng rehimeng Duterte ang pag-atake ng grupong Maute sa Marawi bilang dahilan para sa deklarasyon ng Martial Law at pagtatanggal ng writ of habeas corpus, kasabay ng paglulunsad ng todo-largang operasyong militar, mga pambobomba, pandarakip at pamamaslang hindi lang sa Marawi kundi sa iba’t ibang bahagi ng Mindanao.

Itinalaga ni Duterte na “tagapagpatupad” ng Batas Militar ang mga maka-kanan at pasista sa gubyerno gaya nina AFP chief General Eduardo Año, Department of National Defense chief Delfin Lorenzana at General Hermogenes Esperon.

Bago ang deklarasyon, ilang ulit nang nagbabanta at naghahanda si Duterte na ipapatupad ang Batas Militar. Tinambak nito ang bata-batalyong militar sa Mindanao, itinalaga ang mga maka-kanan sa gubyerno at nagbabala hinggil sa banta hinggil sa terorismo at kriminalidad.

Mas malawak sa Marawi ang target ng Martial Law. Sinabi mismo ni Lorenzana na saklaw ang NPA, BIFF at iba pang mga “rebelde” sa Mindanao at buong bansa sa mga tinatarget ng mga operasyon.

Sa sumunod na mga araw, biglaang bumaklas ang gubyerno sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gubyernong Duterte at National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at nagbanta si Duterte na aarestuhin ang mga negosyador at konsultant ng NDFP kung uuwi sa bansa.

Papel ng imperyalismong US
Kamakailang lamang ay inamin ng US Embassy ang pagbibigay ng suporta ng US special forces sa operasyong militar sa Marawi. Nagiging malinaw na ginagamit ng imperyalismong US ang pag-atake sa Marawi upang itulak ang interes nito sa bansa, ipitin ang rehimeng Duterte at palakasin ang pwesto ng mga tuta nito sa estado. Hindi na bago ang pagpapakana ng US ng mga operasyong “terorista” para ilagay sa krisis ang mga gubyerno para umayon sa mga kagustuhan nito, bigyang katwiran ang mga giyera at itulak ang interes nito.

Sa katunayan, si Duterte mismo ang naglahad kung paano nabuking ang isang ahente ng US na aksidenteng nasabugan habang gumagawa ng bomba sa isang hotel sa Davao City na sinagip at pinagtakpan ng US. Nailantad na rin na ang Abu Sayaff, na pinagmulan ngayon ng Maute ay may koneksyon sa militar at sa US. Ang ISIS din ay pinondohan at sinanay ng Central Intelligence Agency.

Itinaon ang pag-atake sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Rusya at Tsina na kapwa mga kalaban ng US. Nasa interes din ng US ang pananabotahe sa usapang pangkapayapaan na nakatakda sa sumunod na mga araw. Ang mga kilalang ahente ng US sa gabinete sa pangunguna nina Lorenzana at Esperon ang mga una ding nagtulak ng martial law. Ang paksyon din ng naghaharing uri na sagad-sagaring maka-US sa pangunguna ng Liberal Party ay sumuporta sa martial law sa Mindanao.

Makikita rin na sadyang lumilikha ng senaryo ng malawak na takot sa buong bansa. Nagpakalat ang militar ng mga balita hinggil sa mga pag-atake sa Marawi na marami ay lumalabas na hindi totoo gaya ng pagtake-over sa ospital, panununog ng eskwelahan, pamumugot sa hepe ng pulis, at iba pa. Kasabay ng pag-atake sa Marawi, nagpasabog ang mga pulis ng bag na naiwan umano sa Quiapo. Agad-agad ding pinalabas ng US na gawa ng ISIS ang pag-atake sa isang casino sa Maynila ilang araw matapos para ikawing ito sa nagaganap sa Marawi.

Sa pagdedeklara ng martial law, umaasa si Duterte na makokonsolida ang kapangyarihan sa harap ng tumitinding tunggalian ng mga paksyon ng naghaharing uri. Nais ni Duterte na makuha ang suporta ng mga militarista at pasistang heneral sa gubyerno para payapain ang mga banta ng ng kudeta ng ilang opisyal ng militar.

Nais ding konsolidahin ni Duterte ang poder at makuha ang suporta ng naghaharing-uri sa pamamagitan ng pamumudmod ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa imprastraktura na mas mabilis nitong maitutulak nang walang ligal na balakid gamit ang batas militar. Hindi malayo na itulak ni Duterte ang pagpapatupad ng martial law sa buong bansa, lalo na’t walang inaasahang pagtutol mula sa Kongreso na kontrolado din niya.

Pinapakita ng deklarasyon ng martial law ang higit na tumitinding krisis ng naghaharing sistemang pampulitika, mas matinding kontradiksyon ng naghaharing paksyon at desperasyon sa harap ng lumalakas na paglaban ng mamamayan.

Atake sa mamamayan
Sa deklarasyon ng martial law, lalong papasahulin ng mga reaksyunaryo ang pag-atake sa mga karapatan at pakikibaka ng mamamayan. Tiyak na gagamitin ang pwersa ng militar at pulisya laban sa paglaban ng mamamayan para sa mas mataas na sahod, tunay na reporma sa lupa at para sa karapatan.

Wala pa mang martial law, tuloy-tuloy na ang pag-atake sa mamamayan at paglabag ng karapatan sa ilalim ng Oplan Kapayapaan. Tiyak na lalo pang titindi ang kampanya ng pamamaslang, pagdakip, tortyur at pambobomba. Matapos ang ilang araw, serye na ng pambobomba, pamamaslang at pandarakip ang naiuulat.

Matapos ang deklarasyon ng martial law, agad na nagpadala ng militar at pulis sa isang welga ng manggagawa sa Compostela Valley sa Mindanao, dinahas ang piketlayn at inaresto ang mga lider. Inaresto ang ilang mga lider-magsasaka at pinaslang ang mga lider-lumad. Pinagbawal na din ang mga rali at protesta.

Sa Marawi, hindi bababa sa daan-daan ang sibilyang pinangangambahang patay sa mga aerial bombings at pag-atake ng militar. Sampu mula sa mismong sundalo ng pamahalaan ang napatay dahil sa pambobomba. Pinagtatakpan ng militar ang aktwal na bilang ng mga sibilyan na namamatay sa opensibang militar at paglapastangan sa karapatan.

Dapat labanan ng kabataan at mamamayan ang martial law ng rehimeng Duterte sa Mindanao at pagtatangka nitong palawakin pa ito sa buong bansa. Dapat ipanawagan na agad na bawiin na ang martial law, itigil ang mga pambobomba at paglabag sa karapatan sa Marawi at Mindanao. Dapat ilunsad ang malalaking mga protesta at rali sa buong bansa.

Sa harap ng mga pandarahas at pananakot, dapat higit na palakasin ang mga pakikibaka para sa sahod, trabaho, lupa at karapatan. Dapat palawakin ang pakikibakang masa at mas mabilis na isulong sa panibago at mas mataas na antas ang pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *