Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng Anakbayan kay Leoncio “Ka Parago” Pitao, isang mandirigmang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), sa kanyang pagpanaw at pagkamartir noong Hunyo 28.

Sumapi si Ka Leoncio Pitao, mas kilala sa buong rehiyon ng Katimugang Mindanao sa pangalang “Ka Parago,” sa BHB noong 1978, matapos patayin ng mga militar ang kanyang ama sa Loreto, Agusan Del Sur.

Nakilala siya at iginalang sa buong rehiyon bilang tagapagtanggol ng mga inaapi’t pinagsasamantalahan. Ibinuhos niya ang kanyang oras para tulungan ang mga magsasaka sa pagtatanim, pag-aani sa produksyon at nakipamuhay sa mas malawak pang anakpawis. Bunga ng kanyang buong pusong paglilingkod, labis na pagmamahal din ang isinukli ng masang kanyang pinaglingkuran kaya kinagiliwan siyang tawaging “Tatay” o “Ka Ago”.

Naging bantog siya sa kanyang kahusayan bilang mandirigmang gerilya at kumander ng mga matatagumpay na taktikal na opensiba laban sa militar. Kabilang sa mga pinangunahan niyang opensiba ang malaking reyd ng armas sa Davao noong 2007 kung saan wala ni isang gwardya ang nasaktan sa opensiba.

Taong Pebrero 1999, pinangunahan ni Ka Parago ang pag-aresto kila Army General Victor Obillo at Captain Alex Montealto dahil sa mabangis na mapaminsalang pagragasa ng tropang militar sa rehiyon. Nakipagtulungan si Ka Parago sa Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) para maisaayos ang pagpapalaya sa mga bihag ng digma sa International Committee of the Red Cross at mga opisyales ng gobyerno na sina Senador Loren Legarda at miyembro ng GRP negotiating panel na si Silvestre H. Bello III. Sa kanyang paglaya, pinapurihan ni Obillo ang makataong pagtrato sa kanila ni Ka Parago.

Inaresto si Ka Parago noong Nobyembre 1999. Sa isang press conference na isinagawa sa loob ng Camp Aguinaldo, ipinahayag niya ang marubdob na pagnanais na makalaya’t makabalik sa masang mahal sa Mindanao. Siya ay pinalaya on recognizance kay Supreme Bishop of Philippine Independent Church na si Thomas A. Millamena noong Setyembre 2001. Ang kanyang paglaya ay simbolo ng katapatan sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan noon sa pagitan ng gobyerno at NDFP.

Sa kanyang paglaya, muli niyang nakasama ang masang kanyang mahal sa Mindanao at mahigpit na tinanganan ang rebolusyonaryong gawain. Pinangunahan muli ni Ka Parago ang mga matatagumpay na pakikibakang gerilya laban sa pasistang atake ng militar sa kanayunan.

Noong 2009, dinukot, ginahasa at pinatay ng mga militar ang kanyang anak na si Rebelyn. Ngunit sa kabila ng kagalit-galit na ginawa sa kanyang anak, kahanga-hanga ang ipinakitang matibay ang paninindigan ni Ka Parago sa patakaran ng BHB sa makataong pagtrato sa mga bihag ng digma at maging sa pagtitiyak ng maayos at ligtas na pagpapalaya sa mga bihag na walang mabigat na pananagutang kriminal sa mamamayan.

Matagal nang iniinda ni Ka Parago ang iba’t-ibang klase ng karamdaman gaya ng diabetes, hypothyroidism, hepatitis, at altapresyon at hirap na rin siyang makalakad. Ngunit sa kabila ng mga karamdaman at mga alok ng mga kasama na magpagamot at magpahinga siya sa labas ng erya, pinili pa rin ni Ka Parago na manatili at makipamuhay sa masa.

Ginagamot siya ni Vanessa Limpag o Ka Kyle, na kanyang medik, nang paulanan sila ng bala ng mga militar sa ilalim ni General Ano. Nagawa ni Limpag na itaas ang kanyang mga kamay at sumigaw na isa siyang medik ngunit walang habas pa rin silang pinagbabaril ng mga militar.

Sa kabila ng maayos na pagtrato ni Ka Parago sa mga bihag gaya nila General Obillo at Captain Montealto, hindi iginalang nila General Ano ang karapatang pantao nina Ka Parago at Ka Kyle. Dapat igiit na maimbestigahan ang naging paglabag nila General Ano sa International Humanitarian Law, Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Bukod dito, dapat ding maimbestigahan ang pangunguna ng mga yunit ni General Ano sa mga extrajudicial na pagpatay sa mga lider-katutubo, pagsasara sa mga paaralan ng mga Lumad, at maging ang pagkakampo sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar.

Nakikidalamhati ang Anakbayan kasama ng iba’t ibang organisasyon at ng masang anakpawis sa pagkawala ng isang dakilang rebolusyonaryo ng mamamayan, katangi-tanging kumander ng BHB, martir at bayani ng masang anakpawis, si Ka Leoncio “Ka Parago” Pitao.

Patuloy na magiging inspirasyon ng rebolusyonaryong kabataan ang buhay at pakikibaka ni Ka Parago. Mananatiling buhay ang kanyang alaala sa patuloy na pakikibaka ng kabataan kasama ang malawak na mamamayan upang wakasan ang isang malakolonyal at malapyudal na sistema tungo sa isang tunay na malayang lipunan.

Mabuhay ang rebolusyonaryong diwa ni Ka Parago!
Mabuhay ang masa at rebolusyong Pilipino!
Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

 

One Response to Ka Parago: Mandirigma ng masang anakpawis, martir ng sambayanan

  1. ace says:

    saludo kami sayo ka leoncio parago pitao…
    kng mapapahintulutan kami gusto ko sana sumama sa hukbo..
    at makibaka tulad ni ka parago..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *