Matagumpay na binawi ng mga manggagawang bukid na kasapi ng Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Inc. (Marbai) ang kanilang lupang inangkin ng Lapanday Foods Corporation sa Madaum, Tagum City noong Mayo 18.

Hindi natinag ang mahigit 5,000 magsasaka mula sa mga karatigbaryo at tagasuporta sa harap ng mga bitag na inilatag sa lugar at mahigit 800 gwardya na nagtangkang pigilian ang pagbawi ng lupa. Winasak ng mga magsasaka ang mga nakaharang na bakod upang mapasok ang plantasyon.

Ito ang pinakahuling pagsisikap ng mga magsasaka na mabawi ang kanilang lupa matapos sapilitang dahasin at pagbantaan ng mga armadong gwardya ng Lapanday ang kanilang nakaraang mga pagtangkang bawiin ito mula sa kumpanya.

Ilang beses nang pinalayas ang mga kasapi ng Marbai mula sa kanilang sariling lupa at sa huli ay binalewala pa ng Lapanday at lokal na pulis ang kautusan ng Departmeng of Agrarian Reform (DAR) na ipamahagi na ang lupa sa kanila.

Ito ang rason upang tumungo ang 200 kasapi ng samahan sa Maynila noong Abril 29. Nagtayo ng kampuhan ang Marbai sa Mendiola, sa mismong harap ng Malacañang, mula Mayo 2 hanggang Mayo 13. Binisita sila dito at pinangakuan ng suporta ni Presidente Duterte noong Mayo 9.

Hinirang ng Anakbayan ang tagumpay ng Marbai na isang inspirasyon sa marami pang magsasaka at manggagawang bukid na inagawan ng lupa ng mga panginoong maylupa upang higit na isulong ang mga laban para bawiin ang kanilang lupa at isulong ang tunay na repormang agraryo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *