Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at nakaambang pagtaas ng halaga ng iba pang produkto, nagsagawa ng kilos protesta ang mga kabataan sa pangunguna ng Anakbayan noong Enero 4 upang ipanawagan ang pagbasura sa kontra-mahirap na Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law na nagtataas ng buwis sa ilang pangunahing produkto at serbisyo tulad ng petrolyo at mga inuming may asukal.

“Ipinangangalandakan ng gobyernong ito na makikinabang ang mahihirap sa pagtataas ng buwis pero malinaw na ang mahihirap din ang numero unong mapeperwisyo ng dagdag-singil sa mga produkto at serbisyong ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay bunsod ng TRAIN Law,” ani Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan.

Ang TRAIN Law, na pinirmahan ng pangulo noong Disyembre 19, 2017, ay bahagi ng Comprehensive Tax Reform Package ng rehimeng US-Duterte, mga serye ng pag-amyenda sa pagbubuwis sa bansa upang pondohan ang ambisyosong programang “Build Build Build” na layong maglatag ng mga proyektong pang-imprastrakturang aabot sa P8 hanggang 9 trilyon sa loob ng susunod na limang taon.

Sa ilalim nito, wala nang personal income tax ang mga Pilipinong kumikita ng P250,000 pababa kada taon, samantalang tataas naman ang buwis sa mga inuming may asukal tulad ng powdered juice, softdrinks at energy drinks; mga produktong langis tulad ng kerosene, gasolina, diesel at liquefied petroleum gas (LPG); at coal. Bunga nito ay mas mataas na halaga ng ilang pagkain at inumin, kuryente, at maging pamasahe sa mga pampublikong sasakyan.

 

Reporma para sa oligarkiya at dayuhan

“Ginigisa sa sariling mantika ang sambayanang Pilipino sa ilalim ng bogus na tax reform law. Kung mayroon mang ‘accelerated’ sa batas na ito, ito ay ang lantarang paghuthot at pagpapahirap sa mamamayan habang ‘excluded’ sila sa mga diumano’y benepisyo nito,” wika ni Crisostomo.

Sa pagsusuri ng IBON Foundation, lumalabas ding kalakhan sa mga proyektong imprastrakturang diumano’y pakikinabangan ng mga mahihirap ay nakakonsentra sa National Capital Region (NCR), Gitnang Luzon, at Timog Katagalugan, mga rehiyong may mababang tantos ng kahirapan kumpara sa mga pinakamahihirap na rehiyong Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) at Cordillera Administrative Region (CAR).

“Hibang na ginagamit ni Duterte ang TRAIN Law upang punan ang kanyang hungkag at nabubulok na imahe sa pamamagitan ng magagarang imprastraktura at mapanlinlang na pagpapababa ng buwis sa personal na kita ng mga Pilipino,” ani Crisostomo.

Pinapakita rin ng pagsasabatas ng TRAIN Law ang sagad-sagaring pagpapakatuta ni Duterte sa interes ng mga malalaking negosyo at mga dayuhan, giit pa niya.

Popondohan ng pautang mula sa China at Japan ang ilan sa mga proyekto sa ilalim ng “Build Build Build,” habang makikinabang din sa matatabang kontrata ang mga kilalang oligarko sa bansa tulad ng mga Ayala, Conjuangco, at Pangilinan.

“Sa balangkas ng mga neoliberal na patakaran ng rehimeng US-Duterte, layunin ng batas na ito na patabain ang bulsa ng malalaki at dayuhang negosyo sa pamamagitan ng sistematikong pagnanakaw sa maliliit na mamamayan,” ayon kay Crisostomo.

 

Pondo para sa pasismo

Dagdag pa niya, maaari ring gamitin ang pondong malilikom sa TRAIN Law upang ipagpatuloy ang iba pang kontra-mamamayang programa ng rehimeng US-Duterte, pangunahin na ang madugong Oplan Tokhang at pagpapatindi ng pasismo sa kalunsuran at kanayunan.

“Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo hanggang sa walang habas na pagyurak sa demokratikong karapatan ng mamamayan, si Duterte ay tunay na pahirap sa masa,” diin ni Crisostomo.

Kaugnay nito, hinimok niya ang mga kabataan at mamamayang Pilipino na paigtingin ang panawagan upang ibasura ang TRAIN Law at ang pahirap, kontra-mamamayan, at pasistang diktadura ng rehimeng US-Duterte.

“Lalo lamang sisindihan ng batas na ito ang galit ng mamamayan laban sa pahirap na rehimeng US-Duterte. Marapat lamang na ibuhos ng sambayanang Pilipino ang galit na ito sa pamamagitan ng malalawak at militanteng protesta upang ganap na madiskaril ang rumaragasang tren ng pasistang rehimen,” ani Crisostomo.###

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *