Larawan ni Nadja De Vera.

Larawan ni Nadja De Vera.

Winasak ng daan-daang magsasaka ang mga pader na nakatayo sa paligid ng 384 ektaryang parte ng Hacienda Luisita na inaangkin ng RCBC Bank at Luisita Land Corporation (LCC) sa umaga noong Abril 24, 5 taon matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong ipamahagi ang lupa ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka.

Sa pangunguna ng Alyansa ng Manggagawang-bukid sa Asyenda Luisita (Ambala) at Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (Uma), sinimulan ng mga magsasaka ang okupasyon at bungkalan ng tiwangwang na lote ng Hacienda Luisita noong Abril 23. Ang lupang inangkin ng RCBC at LCC ay hindi saklaw sa ipamamahagi sa mga magsasaka dahil sa land conversion ng lugar noong 1996.

Ayon sa Ambala, dapat ipamahagi ang lahat ng agrikultural na lupain sa Hacienda Luisita – isang panawagan na suportado rin ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito natatamasa ng mga magsasaka.

Patuloy na pinapahirapan ang mga magsasaka sa Hacienda Luisita ng laganap na aryendo o leaseback scheme na pinapalala pa ng iskemang tambiolo o huwad na iskema ng pamamahagi ng lupa sa pamamagitan ng lottery raffle na ginawa sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Sa harap ng panunupil ng militar at private army ng angkang Cojuangco-Aquino, patuloy na lumalaban ang mga magsasaka para sa kanilang lupa at kabuhayan. Nagsisilbi itong hamon sa kabataang Pilipino na sumuporta at makilahok sa okupasyon ng mga plantasyon at mga pakikibakang magbubukid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *