Ang Anakbayan ay nakikiisa sa mamamayang Pilipino sa pagtutol sa minadaling pagpapasa ng death penalty sa pagtutulak ng mga alyado ni Pangulong Duterte sa loob ng Kongreso.

Ito mga hakbang na muling buhayin ang Death Penalty ay repleksyon lamang ng tumitinding pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ito ay karugtong sa madugong pamamaslang sa ilalim ng kontra-mahirap na gera kontra droga at pagtugis ng mga aktibista’t sibilyan sa ilalim ng all-out war ni Duterte.

Ang pagbabalik ng Death Penalty ay magreresulta lamang ng mas maraming pang-aabuso sa konteksto ng maruming rekord sa karapatang pantao ng kapulisan at militar at ng depektibong sistemang panghustisya.

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga mag-aaral mula sa Ateneo De Manila University at University of the Philippines upang kundenahin ang pinakahuling pasistang panukala sa ilalim ng rehimeng Duterte.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *