Youth group Anakbayan strongly condemns the mass shooting in a nightclub in Orlando, Florida USA at 2AM early morning last Sunday. A gunman named Omar Mateen who was armed with an AR-15-type semi-automatic rifle and a pistol opened fire at the crowd at the Pulse nightclub, killing at least 49 people and seriously injuring 53 […]

Continue Reading

Anakbayan expresses its utmost condemnation over the Department of Education’s self-congratulatory statement over what it dubs as the “best school opening thus far.”

Outgoing DepEd Sec. Armin Luistro is seemingly intent in glossing over the fact that the first year of implementation of the Senior High School (SHS) program under the K-12 curriculum is mired […]

Continue Reading

Youth group Anakbayan expressed optimism on Saturday over the preliminary talks between the Philippine government and the National Democratic Front (NDF) slated to begin on Tuesday in Oslo.

Both parties are set to negotiate on three preliminary agreements, which include the honoring of all previous GPH-NDF agreements, the release of all political prisoners, and the […]

Continue Reading

“It seems that the Aquino administration is not yet done with inflicting harm to the people, with his administration’s recent approval of tuition and other fee increases in both basic and higher education institutions. If this is President Aquino’s farewell gift to the youth, we reject it just as we reject his calamitous legacy.”

This […]

Continue Reading

Mistulang masamang pabaon umano ng papaalis na administrasyong Aquino ang muling pag-apruba ng Commission on Higher Education (CHED) sa pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa 304 na pribadong pamantasan sa bansa.

“Hanggang sa kadulu-duluhan ng kanyang termino, walang ibang hatid ang gobyernong Aquino kundi dagdag na pasakit para sa mga estudyante. Walang dahilan […]

Continue Reading

With the Dr. Jose Fabella Memorial Hospital set to be shut down today, members of the youth group Anakbayan joined the vigil and protests in the hospital grounds, saying that the impending closure bodes ill for the health and welfare of many patients, especially mothers, that the hospital serves.

“We denounce the eleventh hour wickedness […]

Continue Reading

The criminal aspects of the K-12 program are now coming to light, with about a million students set to stop schooling and opting not to enroll in Grade 11.

With barely a few days before the school opening nationwide, data from the Department of Education reveal that less than a third of the 1.3 million […]

Continue Reading

Youth group Anakbayan today warned president-elect Rodrigo Duterte that allowing the K-12 program to continue is like tolerating crime, saying the additional two years of schooling is a further financial burden to poor families and only serves as milking cow for profiteering private school owners.

Continue Reading

Heto na ang Abril-Mayo 2016 ng Tinig ng Kabataang Makabayan, opisyal na pahayagan ng Anakbayan!

PDF: http://www.anakbayan.org/wp-content/uploads/2016/05/Tinig-Abril-Mayo-2016-Final.pdf

Nilalaman ng pahayagan ang sumusunod:

Ano ang hinaharap ng bayan sa pagkapanalo ni Duterte bilang pangulo? Anong klaseng pagbabago ang kailangan ng bayan?  Paigtingin ang pakikibaka laban sa K-12 at neoliberal na atake sa edukasyong Pilipino!  […]

Continue Reading

Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay nakatakdang maluklok bilang susunod na punong kinatawan at pinuno ng reaksyunaryong estado sa bansa. Parating na nga ba ang “tunay na pagbabago?”

Ang pagkapanalo ni Duterte sa nagdaang halalan ay malinaw na pagwaksi sa bulok na “daang matuwid” ng rehimeng US-Aquino. Sa kabila ng pagkakaroon ng makinarya, salapi […]

Continue Reading

Hinahamon ng Anakbayan ang bagong administrasyon ni Rodrigo Duterte na ipatupad ang mga patakarang para sa makabuluhang mga pagbababago sa bansa. Tanging sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong alternatiba malulunasan ang kahirapan, pang-aapi, at inhustisya sa bansa:

• Isulong ang pakikibaka upang palayain ang bayan mula sa dayuhang dominasyon, pyudal na paghahari, at burukrata kapitalismo na nagpapanatili […]

Continue Reading

Habang mas nalalapit ang pasukan, lalong nararamdaman ng mga mag-aaral, magulang at guro ang pahirap na dulot ng programang K-12 ng rehimeng US-Aquino na sentro ng mga ipinapatupad nitong neoliberal na “reporma” sa edukasyong Pilipino.
Dahil hindi naman mag-aalok ang lahat ng pampublikong paaralan ng senior high school, mahigit isang milyong mag-aaral ang papahirapan […]

Continue Reading