Tinig Enero 2018 Front

Narito na ang unang edisyon ng Tinig ng Kabataang Makabayan, ang opisyal na pahayagan ng Anakbayan, para sa taong ito!

Issuu: https://issuu.com/anakbayanphils/docs/tinig_tomo_viii__blg._1_-_enero_201
PDF: http://www.anakbayan.org/wp-content/uploads/2018/01/Tinig-Tomo-VIII-Blg.-1-Enero-2018.pdf

Mga nilalaman:

 1. Editoryal: Patindihin ang paglaban, ibagsak ang rehimeng US-Duterte!
 2. Kabataan, nagprotesta laban sa ‘kontra-mahirap’ na TRAIN
 3. DALUYONG: Mga tampok na hamon, paglaban, at tagumpay ng kilusang kabataan-estudyante noong 2017
  • Kauna-unahang kampuhan ng mga Lumad sa UST at pakikibaka ng mga Tomasino para sa pambansang minorya
  • Patuloy na pagsulong sa kabila ng pandarahas at intimidasyon sa mga lider-kabataan
  • Lumalakas na paglaban sa harap ng tumitinding panunupil sa loob ng PUP
  • Pagkilos laban sa diktadura at pasismo at pagpapatuloy ng nasyonalistang kamalayan ng Lasalyano
  • Demolisyon sa Floodway at ang buong-tatag na paglaban ng mga residente at kabataan
 4. 2017: Dugo sa kamay ng diktadurang US-Duterte
 5. Paggiit sa karapatang pantao laban kay ‘DuterTerorista’
 6. Pag-apruba ng dagdag 1 taong martial law, sinalubong ng protesta; Cha-cha at ‘no-el’ nakaamba ngayong taon
 7. Pulang Araw: Telebisyon bilang ideolohikal na aparato ng estado
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *