Tuluy-tuloy ang mga protesta laban sa all-out war, pasismo, at mga napapakong pangako ng rehimeng Duterte nitong nakaraang dalawang buwan.

Inilunsad ang pambansang walkout ng mga mag-aaral at kabataan noong Enero 27 at Pebrero 23 at martsa patungong Mendiola sa ika-106 na Pandaigdigang Araw ng Manggagawang Kababaihan noong Marso 8. Araw din ng protesta ang ika-31 anibersaryo ng pag-aalsa sa EDSA noong Pebrero 25 kung saan sinugod ng libu-libong mamamayan ang US Embassy at Camp Aguinaldo.

Ayon sa Anakbayan, duguan ang kamay ng rehimeng Duterte at ito’y dapat panagutin hindi lamang sa halos 8,000 pinaslang sa kontra-mahirap na “gera kontra droga” kundi sa mga biktimang aktibista at sibilyan sa ilalim ng all-out war at kontra-insurhensyang kampanyang Oplan Kapayapaan.

Patuloy na tumitindi ang mga pag-atake laban sa mga aktibista at sibilyan. Aabot na sa 39 na aktibista ang pinaslang sa ilalim ng rehimeng Duterte habang libu-libo ang sapilitang lumikas sa kanilang mga komunidad. Aabot na sa 30 ang bagong bilanggong pulitikal na inaresto sa ilalim ni Duterte. Kabilang sa iligal na inaresto si Bayan-Metro Manila campaign officer Ferdinand Castillo.

Siningil ng grupo ang rehimeng Duterte sa mga bigong pangako nito sa mamamayan.Nanawagan ang Anakbayan sa kabataan na magmulat, magorganisa, at magpapakilos laban sa namumukadkad na pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Kalahok sa serye ng protesta ang mga mag-aaral mula sa University of the Philippines Diliman at Manila, Polytechnic University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Ateneo de Manila University, National University, National Teacher’s College, Technological University of the Philippines at iba pang mayor na paaralan sa Kamaynilaan. May mga pagkilos din sa Baguio City, Cebu City, Davao City, Iloilo City, Los Baños, Tacloban City, at iba pang mga sentrong urban sa mga rehiyon.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *