sumifru bulatlat

Matagumpay na napabasura ang iskemang pakyawan sa mga plantasyon ng saging sa Compostela Valley, Mindanao matapos ang sabayang mga welga ng mga manggagawang bukid ng Sumifru Philippines Corporation, isang dambuhalang kumpanyang Hapones.

Napilitan ang Sumifru management na ibasura ang iskemang pakyawan matapos ang 13-oras na welga sa mga packing plant at field operations ng Sumifru na inilunsad ng 9 na unyon sa ilalim ng National Federation of Labor Unions-Kilusang Mayo Uno (NAFLU-KMU) noong Abril 18.

Sa ilalim ng iskemang pakwayan, nag-tatrabaho ng mahigit 12 oras sa isang araw ang manggagwang bukid sa Sumifru habang tumatanggap lamang ng average ng P310 kada araw.

Naging matagumpay din ang 9 na araw na welga mula Abril 10 hanggang 19 ng mga manggagawa sa Musahamat Farms International, isang sub-sidiary ng kumpanyang Kuwaiti na Sabel International Group.
Natulak ang management na ibalik ang mga sinibak na opisyales ng unyon at bawasan ang dagdag na ektaryang tinatrabaho ng bawat manggagawa sa ilalim ng mapagsamantalang iskemang “gardening systems”.

Nagsisilbing inspirasyon ang mga matatagumpay na pakikibakang ito sa pakikibaka ng mga magbubukid at manggagawa sa buong bansa. Tinatawagan ang mga kabataan na malakas na sumuporta sa mga labang ito at sumanib sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *